Freitag, 24.4.2020, ab 12:00 Uhr Meisterkurs Akkordeon