Sunday, 9.8.2020, 18:00 to 20:30 Sommerkonzerte #4