Sunday, 26.7.2020, 19:00 to 20:00 Sommerkonzerte #2