Sunday, 19.7.2020, 19:00 to 20:00 Sommerkonzerte #1