Tuesday, 27.10.2020, 19:30 to 22:00 Jazzchor Freiburg feat. Joo Kraus