Tuesday, 1.12.2020, 19:30 to 22:00 Ensemble Diderot