Prohlášení o ochraně dat Tourismusverband Linz

Na ochranu vašich osobních dat klademe velký důraz. Vaše údaje proto zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy (GDPR[1]). Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytné míře a po dobu potřebnou pro plnění našich smluvních povinností nebo právních závazků (povinnost archivace) resp. na základě našich oprávněných zájmů. Pro uložení dat většího rozsahu je zapotřebí váš souhlas. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci poskytování našich služeb.

Kontaktní údaje společnosti nesoucí odpovědnost za GDPR:
Tourismusverband Linz, Adalbert-Stifter-Platz 2, 4020 Linz
Koordinátorka GDPR: Mgr. Gisela Gruber, gisela.gruber@linztourismus.at, +43 732 7070 2928[1] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) zčásti implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.GDPR je nová legislativa EU, platná od 25. května 2018

1. Turistické informace

Pokud jako potenciální host navážete kontakt prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky s naší informační turistickou kanceláří v Linci (Tourist Information Linz), budou údaje, které nám sdělíte uloženy v naší databázi za účelem zodpovězení otázek, souvisejících s vaší poptávkou, pro případ dalších dotazů a s ohledem na naši statistiku na základě našich právních závazků po dobu dvou let. Tyto údaje spravujeme velmi svědomitě a nikomu je neposkytujeme bez vašeho svolení.

Kromě toho máte možnost nechat si vaše osobní data u nás uložena z důvodu poskytování různých služeb na dobu neurčitou, až do zrušení vašeho souhlasu s jejich uložením. Můžete nám povolit, abychom vaše údaje používali pro účely zasílání reklamních prospektů o nabídce turistických akcí pořádaných v Linci (poštou nebo e-mailem). Vaše údaje budou poskytnuty pouze pro adjustaci poštovních zásilek. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli zrušit na adrese: datenschutz@linztourismus.at.

Poptávka na víkend v Linci v turistické informační kanceláři

Pokud pošlete poptávku ohledně víkendu, který chcete strávit v Linci, vystupuje společnost Tourismusverband Linz pouze jako zprostředkovatel mezi vámi a hotelem, který jste si vybrali. Proto budou informace, které jste uvedli v internetovém formuláři, e-mailem nebo telefonicky v souvislosti s vaší poptávkou, předány hotelu, který jste si vybrali. Na základě vaší rezervace víkendu v Linci zůstanou vaše údaje uloženy v naší databázi po dva roky, z důvodu zpracování naší statistiky a pro vaše další dotazy založen na základě oprávněného zájmu.

Kromě toho máte možnost nechat si vaše osobní data u nás uložena z důvodu poskytování různých služeb na dobu neurčitou, až do zrušení vašeho souhlasu. Můžete nám povolit, abychom vaše údaje používali pro účely zasílání reklamních prospektů o nabídce turistických akcí pořádaných v Linci (poštou nebo e-mailem). Vaše údaje budou poskytnuty pouze pro adjustaci poštovních zásilek. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoli zrušit na adrese: datenschutz@linztourismus.at.

Poptávky prospektů /Objednávky informačních brožur

Při zasílání požadovaných prospektů z naší nabídky zjišťujeme buď prostřednictvím formuláře na internetu, e-mailem nebo po telefonu vaše osobní údaje, které ukládáme po dobu maximálně dvou let od vyřízení vaší poptávky, z důvodu zodpovězení vašich dotazů a pro zpracování naší statistiky na základě právního základu: oprávněný zájem.

Kromě toho nám můžete povolit, abychom vaše údaje používali až do odvolání. Používáme je pro přímé reklamní akce, rozesílané poštou nebo e-mailem, abychom vás informovali o novinkách v Linci. Vaše údaje budou poskytnuty pouze pro adjustaci poštovních zásilek.

Přihlášení k odběru newsletterů

Pokud se prostřednictvím našeho formuláře na internetu přihlásíte k odběru aktuálních informací o novinkách a akcích (newsletter), obdržíte e-mail na vaši e-mailovou adresu, ve kterém musíte potvrdit svou objednávku. K odběru některého z našich newsletterů se můžete rovněž přihlásit prostřednictvím odpovědního korespondenčního lístku, který je připojen k některým zásilkám. Vaše osobní údaje budou u nás uloženy až do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním a nebudou nikomu poskytovány. Odebírání informací o novinkách a akcích můžete kdykoli zrušit. Ukládání dat je založeno na právním základě vašeho souhlasu.

Odebírání magazínu

Pokud si prostřednictvím formuláře na webu, e-mailem nebo telefonicky objednáte magazín o novinkách a změnách v Linci (Linz-verändert-Magazin), uložíme si vaše osobní data potřebná pro zasílání magazínu na právním základě vašeho souhlasu. Vaše údaje budou poskytnuty pouze pro adjustaci poštovních zásilek. Odběr magazínu můžete samozřejmě kdykoli zrušit. Pokud nebudete přihlášeni k odběru žádných dalších prospektů, budou v souvislosti s tím na vaše přání rovněž vymazány vaše osobní údaje.

Osoby činné v politice, tisku a výborech, spojených se společností Tourismusverband Linz obdrží časopis „Linz-verändert-Magazin“ na základě oprávněných zájmů, jako informační médium turistické asociace v Linci (Tourismusverband Linz).

Soutěže o ceny

Osobní údaje, které jste nám sdělili (jméno, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa) použije společnost Tourismusverband Linz výlučně k uskutečnění soutěže o ceny a tyto údaje nebudou nikomu poskytovány. Pokud se stanete výhercem, budeme vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a vaše osobní data si uložíme až do vyzvednutí výhry.

Kromě toho máte možnost nechat si vaše osobní data u nás uložena z důvodu poskytování různých služeb na dobu neurčitou, až do zrušení vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Můžete nám povolit, abychom vaše údaje používali pro účely zasílání reklamních prospektů o nabídce turistických akcí pořádaných v Linci (poštou nebo e-mailem). Vaše údaje budou poskytnuty pouze pro adjustaci poštovních zásilek. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoli zrušit na adrese: datenschutz@linztourismus.at.

Linz-Kulturcard-365

Prostřednictvím tohoto formuláře máte možnost pořídit si kartu na kulturní akce v Linci „Linz-Kulturcard-365“ [Link]. Získáte tak nárok na volný vstup do všech spolupracujících muzeí, na exkluzivní kulturní akce a na slevy u našich vybraných partnerů po 365 dní v roce.

Abyste mohli uplatnit kartu Linz-Kulturcard-365 na některou z nabídky výstav nebo akcí je třeba vyplnit osobní údaje, které jste uvedli v přihlašovacím formuláři (Jméno, adresa, e-mail).
Abyste měli včas k dispozici informace o různých výhodách karty Linz-Kulturcard-365, budeme vás o aktuálních akcích informovat každý měsíc e-mailem (popř. zašleme pozvánky na různé kulturní podniky, aktuální akce, speciální nebo kulturní nabídky). Kromě toho budeme vaše kontaktní údaje (jméno, adresa) používat k pravidelnému zasílání propagačních materiálů poštou. Pokud byste nechtěli dostávat žádné e-maily, ani poštovní zásilky, a pokud byste se tím chtěli vzdát některých služeb a výhod spojených s kartou Linz-Kulturcard-365, můžete nám tento požadavek kdykoli oznámit na adresu: datenschutz@linztourismus.at.

Popsanými postupy zpracování osobních údajů plníme své povinnosti, vyplývající ze smluvního vztahu (dle § 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) resp. uplatňujeme náš oprávněný zájem, co nejlépe pečovat o naše zákazníky a poskytovat jim zajímavé kulturní informace (dle § 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje související se zakoupením karty Linz-Kulturcard-365 navíc zpracováváme na základě vašeho konkrétního souhlasu se zasíláním informací o aktuálních kulturních akcích (s ohledem na rozsah vašeho souhlasu) v souladu s (§ 6 odst. 1 písm. a) GDPR) poštou nebo
e-mailem (také po skončení platnosti vaší karty Linz-Kulturcard-365). Tento souhlas můžete zrušit na e-mailové adrese: datenschutz@linztourismus.at. Po doručení zrušení vašeho souhlasu budete okamžitě vymazáni z distribučního seznamu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytné míře a po dobu potřebnou pro plnění našich smluvních povinností nebo právních závazků (povinnost archivace) resp. na základě našich oprávněných zájmů.

2. Podpora prodeje/Skupiny

Zájemci o poptávky na skupinové akce (skupiny žáků, cestovní agentury, cestovní kanceláře, spolky atd.) nás mohou kontaktovat buď prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky. Údaje, které nám přitom sdělí, budou uloženy z důvodu vyřízení jejich poptávky a pouze v případě požadavku na ubytování a při rezervacích budou předány poskytovatelům služeb pro turisty (hotelům, muzeím atd.). Budeme přitom vystupovat pouze jako zprostředkovatel, a pokud to bude požadováno, zajistíme rezervaci vaším jménem, avšak smluvní vztah bude uzavřen vždy přímo s poskytovatelem turistických služeb.

Pokud jste s námi jako cestovní agentura, cestovní kancelář nebo škola v trvalém kontaktu, budou u nás vaše kontaktní údaje uloženy až do odvolání na základě našeho oprávněného zájmu a vy budete od nás v digitální formě i poštou dostávat aktuality z oblasti turistiky v Linci. Pokud tyto informace nebudete dále požadovat, prosíme vás o zaslání neformálního sdělení na adresu sales@linztourismus.at nebo datenschutz@linztourismus.at Zasílání newsletterů můžete zrušit přímo, pomocí odkazu uvedeného přímo v newsletteru. Toto zrušení se netýká ostatních osobních dat, která zůstávají dále uložena v naší databázi.

Soukromým osobám a spolkům, které u nás poptávají skupinové zájezdy, budou na jejich výslovnou žádost zasílány informace i nadále. Tyto osoby mohou poskytnout svůj souhlas se zpracováním osobních dat až do odvolání a odebírat informační brožury a aktuální informace o novinkách a akcích. Jinak budou sdělené údaje po vyřízení poptávky a zpracování naší statistiky (po uplynutí dvou let) opět vymazány. Netýká se to přihlášení k odběru newsletterů. Odhlášení z odběru newsletterů můžete provést kdykoli kliknutím na příslušný odkaz v právě doručeném newsletteru.

Služby zákazníkům

Společnost Tourismusverband Linz pracuje s externími pracovníky, provádějícími skupinové akvizice. Pokud jste v kontaktu s některým z našich pracovníků, budou při prvních jednáních s vaším svolením zaznamenána vaše osobní data v naší databázi, a to až do odvolání. Sdělené kontaktní údaje budou poskytnuty pouze v případě rezervace u některého z poskytovatelů turistických služeb (muzea, hotely, atd.). Vaše údaje spravujeme velmi svědomitě a váš souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoli odvolat (e-mailem na adresu: datenschutz@linztourismus.at).

3. Poptávky na konference a kongresy

Pokud budete požadovat naše služby v oblasti konferencí a kongresů a pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím formuláře na internetu, e-mailem nebo telefonicky, uložíme údaje, které nám přitom sdělíte do naší databáze, abychom mohli vyřídit vaši poptávku, a tyto údaje budou eventuálně předány poskytovatelům služeb.

Vaše údaje zůstanou uloženy v naší databázi po dobu tří let za účelem zodpovězení vašich dotazů a zpracování statistiky. Kromě toho máte možnost dát souhlas s uložením vašich údajů na dobu neurčitou, až do zrušení vašeho souhlasu, z důvodu zasílání informací a aktualit o konferencích a festivalech pořádaných v Linci nebo pozvánek na prohlídky (poštou nebo e-mailem). Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoli zrušit na adrese: datenschutz@linztourismus.at.

Linec se podílí na rakouském statistickém hodnocení konferencí MIRA, proto předáváme klíčové údaje o vaší akci včetně kontaktních údajů firmy na ACB (Austrian Convention Bureau).

4. Obchodní kontakty, partneři, poskytovatelé služeb a zástupci tisku

Společnost Tourismusverband Linz je ze zákona povinna aktivně informovat partnery o své činnosti v rámci plnění úkolů turistické asociace (viz §12 zákona o turistice, 2018).

Pokud jste na základě Zákona o turistice členem turistické asociace a patříte k našim obchodním, nebo tiskovým partnerům a pracujete v oboru turistky v (Horním) Rakousku, nebo pokud jste s námi ve spojení jako poskytovatel turistických služeb, jsou vaše údaje uloženy v naší databázi na právním základě oprávněného zájmu správce dat. Budete od nás dostávat informace o novinkách v asociaci, resp. o aktuálních turistických nabídkách formou poštovních zásilek, nebo digitálně. Odběr aktualit můžete samozřejmě kdykoli zrušit na adrese: datenschutz@linztourismus.at.

5. Prohlášení o ochraně osobních dat pro internetové stránky www.linztourimus.at

Analýza návštěvnosti internetových stránek Google Analytics

Tyto webové stránky využívají aplikace Google Analytics, služby pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Systém Google Analytics používá tzv. „cookie“, tedy textové soubory, ukládané ve vašem počítači, umožňující analýzu využití webových stránek. Informace, vytvořené pomocí cookií o tom, jak využíváte danou webovou stránku, jsou přenášeny a ukládány na serveru společnosti Google v USA.

 

IP-adresa, kterou sdělí váš internetový prohlížeč aplikaci Google Analytics nebude spojována s žádnými dalšími daty společnosti Google. Kromě toho jsme na našich webových stránkách rozšířili aplikaci Google Analytics o kódování IP adres „anonymizeIP“. Tím je zabezpečeno utajení vaší IP-adresy, takže veškerá data budou analyzována anonymně. Pouze ve výjimečných případech se na server v USA předává kompletní IP-adresa a teprve tam je zkrácena.

Google využívá získané informace k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování výkazů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu.

Kromě toho můžete evidenci dat ze strany společnosti Google, vytvořených cookiemi o vašem využívání internetových stránek (vč. vaší IP-adresy) zabránit tak, že si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete zásuvný modul (plugin). Alternativně k Add-On pro internetové prohlížeče, zvláště takové, které jsou nainstalovány v mobilních koncových zařízeních, můžete ve zjišťování dat zabránit prostřednictvím aplikace Google Analytics tím způsobem, že kliknete na tento odkaz. Nastaví se cookie na vyřazení z webové analýzy (opt-out-cookie), která při vaší další návštěvě internetové stránky zabrání evidenci vašich údajů. Cookie na vyřazení z webové analýzy platí jen pro předmětný prohlížeč, pouze na našich internetových stránkách a je uložena ve vašem koncovém zařízení. Pokud cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte cookie na vyřazení z webové analýzy znovu aktivovat.

Další informace o ochraně dat v souvislosti s aplikací Google Analytics najdete v nápovědě pro Google Analytics.

Cookies

V průběhu užívání internetových stránek se do vašeho počítače ukládají různé cookie, zvyšující komfort pro uživatele webových stránek. Dále uvádíme potřebné cookie, spolu s dobou, po kterou zůstávají uloženy v paměti.

 • Soubor cookie relace (PHPSESSID)
  automaticky uložená cookie z webového serveru.
  Doba uložení: po dobu relace na internetovém prohlížeči
 • Soubor cookie odkaz (cookies-notice)
  po potvrzení se uloží soubor cookie s odkazem, aby se tato zpráva znovu nezobrazovala.
  Doba uložení: trvale
 • Info Box (Info-notice)
  Po zavření stránky se objeví infobox, aby se tato zpráva znovu nezobrazovala.
  Doba uložení: trvale
 • Vyřazení z webové analýzy (analytics)
  Aktivace vyřazení z webové analýzy Google Analytics, aby se toto nastavení uložilo do paměti.
  Doba uložení: trvale
 • Dále je využívána aplikace Google Analytics, která rovněž vytváří cookie
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Integrace videí z Youtube

Abychom vám obsah našich internetových stránek přiblížili co nejzajímavěji a nejpřitažlivěji, najdete na našich stránkách rovněž videa z Youtube. Youtube je služba společnosti Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zařazením videí z Youtube budou osobní údaje návštěvníka stránek odesílány webovým prohlížečem na společnost Google (např. informace o navštívení stránek, IP-adresa, cookie) a v tomto případě budou přiřazeny na příslušný účet Youtube návštěvníka webových stránek a budou společností Google dále zpracovávány. K dalšímu zdokonalení ochrany vašich osobních dat jsme při integraci našich Youtube videí nastavili „rozšířený režim ochrany dat“, který rozsah předávaných osobních údajů do značné míry omezuje. Bližší informace o tom, jakým způsobem společnost Google dále zpracovává data, shromážděná prostřednictvím našich internetových stránek, naleznete zde. Všeobecné informace o ochraně osobních dat ve společnosti Google si můžete přečíst zde. Pokud budete naše videa z Youtube sdílet na svých kanálech v sociálních médiích, budou vaše osobní údaje dále zpracovávány. Bližší informace zjistíte v Prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

Facebook-Pixel

V rámci naší prezentace na internetu používáme pro měření akcí návštěvníků stránek aplikaci “Facebook Pixel” od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). S její pomocí můžeme sledovat akce uživatelů stránek, poté co shlédli, nebo klikli na reklamu na Facebooku. Tímto způsobem lze zjišťovat účinnost reklam na Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu. Takto zjištěné údaje jsou anonymní, to znamená, že nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje však společnost Facebook ukládá a dále zpracovává, a pokud o tom budeme informováni, předáme tuto informaci i vám. Facebook může tato data propojit s vaším facebookovým účtem a využít je k reklamním účelům, v souladu se směrnicí o ochraně dat společnosti Facebook www.facebook.com/about/privacy. Společnosti Facebook a jejím partnerům můžete umožnit prezentaci reklamních sdělení i mimo Facebook. K tomuto účelu si musíte uložit do svého počítače cookie.

6. Aplikace pro návštěvníky Lince (Visit-Linz-App)

Aplikace Visit-Linz-App využívá systém Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Jejím prostřednictvím se provádí analýza používání aplikace Visit-Linz-App. Informace, získané pomocí cookií o tom, jak využíváte danou webovou stránku, jsou přenášeny a ukládány na serveru společnosti Google v USA.

IP-adresa, kterou sdělí váš internetový prohlížeč aplikaci Google Analytics nebude spojována s žádnými dalšími daty společnosti Google. Kromě toho jsme na našich webových stránkách rozšířili aplikaci Google Analytics o kódování IP adres „anonymizeIP“. Tím je zabezpečeno utajení vaší
IP-adresy, takže veškerá data budou analyzována anonymně. Pouze ve výjimečných případech se na server v USA předává kompletní IP-adresa a teprve tam je zkrácena.

Google využívá získané informace k vyhodnocení vašeho využívání aplikace Visit-Linz-App, k sestavování výkazů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu.

Kromě toho můžete evidenci dat ze strany společnosti Google, vytvořených cookiemi o vašem využívání internetových stránek (vč. vaší IP-adresy) zabránit tak, že požadovanou funkci potvrdíte v nastavení.

 

Při použití aplikace Visit-Linz-App ukládáme s vaším souhlasem místa a čas, který jste na těchto předem definovaných místech v Linci strávili. Tyto údaje jsou anonymizovány a na jejich základě nelze jednotlivé osoby zpětně dohledat. Souhlas s ukládáním údajů může být v nastavení aplikace kdykoli zrušen.

Abyste získali body do hry "Play" v aplikaci „Visit-Linz-App“ musíte si založit uživatelský účet. Aby byl tento účet jasně identifikovatelný, musíte zadat své uživatelské jméno a e-mailovou adresu. U každého uživatele budou uloženy úkoly, které splnil, body, které získal a služby, které za to využil. Tyto informace nebudou použity k žádnému jinému účelu, ani nebudou poskytnuty třetím osobám. Pokud bude účet smazán, budou zároveň vymazány veškeré s ním související uložené informace.

7. Fotografování

Na vlastních akcích, pořádaných společností Tourismusverband Linz (jako jsou např. inspekční cesty do různých lokalit, konference o turistice, tiskové cesty, prohlídky, Linz Academy atd.) budete před přihlášením na akci upozorněni na to, že v jejím průběhu budou vytvořeny fotografie, sloužící k dokumentaci akce, které mohou být použity v tiskových zprávách nebo propagačních brožurách.

Přihláškou na naši akci vyjadřují účastníci, že jsou ochotni tyto podmínky akceptovat.

O zpracování vašich osobních údajů máte právo být informováni, rovněž máte právo na jejich opravu, vymazání, omezení, převoditelnost, zrušení a na vznesení odporu. Pokud budete chtít tato práva uplatnit, můžete kontaktovat také našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů:

KPMG Security Services GmbH
Kudlichstraße 41
4020 Linz
DSBA-linztourismus@kpmg.at
+43 732 6938-2622
V případě pochybností je pro ochranu vašich osobních údajů vyžadováno prokázání vaší totožnosti.

Kromě toho můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů - kontakt:
Rakouský Úřad pro ochranu osobních údajů
Wickenburggasse 8
1080 Wien
+43 1 52 152-0
dsb@dsb.gv.at