Príbeh casu v Linci, meste na Dunaji

Rok 2018 je rokem vzpomínek, kdy si budeme pripomínat probehlé století a zmeny, které v této dobe naše mesto utvárely. Udály se významné události, štastné i katastrofi cké, a na všechny je treba vzpomenout. Rok 1918 jako onec první svetové války a rok založení Rakouska, 1938 ve znamení pripojení k nemecké ríši a rok 1968 jakožto zacátek mírového hnutí.

Období mezi válkami

Zwischen den Kriegen Schlossmuseum c Archiv der Stadt Linz

V zámeckém muzeu v Linci je nová výstava s názvem „Mezi válkami“ venována casu mezi listopadem 1918 a breznem 1938 v Horním Rakousku. Jsou to léta nesouladu: spolecenské problémy rostou a politické konfl ikty se zostrují. Rozsáhlý casový rámec výstavy prináší možnost zabývat se tímto obdobím kritickým pohledem. Jako doplnek bude v mestské galerii težištem predstavení umení v dobe mezi obema válkami. Podrobnosti mužete nalézt na www.landesmuseum.at